Υπηρεσία Φλεξογραφίας

Υπηρεσία Φλεξογραφίας

Η Πλαστικά Καραλής διαθέτει νέο φλεξογράφο τετραχρωμίας. Εκτυπώστε το λογότυπο της επιχείρησή σας ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο σε σακούλες συσκευασίας και φιλμ.