Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η συνέπεια και η ποιότητα στην παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας από ανακυκλωμένα υλικά καθώς και η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός μέσα από μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και αύξηση των παρεχόμενων προϊόντων της. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να εκτελεί σωστά και αξιόπιστα τις παραγγελίες των προϊόντων, μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Τηρούνται:

  1. Η ανεξαρτησία της  Διοίκησης, του προσωπικού της επιχ/σης και των συνεργατών από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα τους.
  2. Η πιστή εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις της Νομοθεσίας.
  3. Οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
  4. Η έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων.
Η Πολιτική Ποιότητας της ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της επιχ/σης , που συνοψίζονται στην παραγωγή υλικών συσκευασίας και θερμοπλαστικών υψηλής ποιότητας, που ταυτόχρονα υπόκεινται σε δυναμικές διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.
 
Εφαρμόζουμε στις υπηρεσίες μας σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής την:

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΜΕΝΟΥ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ Α’ ΥΛΗ
2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΜΕΝΟΥ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ Α’ ΥΛΗ

Για την επίτευξη των στόχων της επιχ/σης, που προκύπτουν και φαίνονται στην ανασκόπηση της Διοίκησης, η ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες της ότι διαθέτει:

Για την ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ