Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Στην ατομική επιχείρηση ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αναγνωρίζουμε τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των λειτουργιών μας στο περιβάλλον. Θα το πετύχουμε αυτό εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος βασισμένο στο ISO 14001.

Θα επιτύχουμε αυτό με το να:

Μέσω της δέσμευσής μας για την περιβαλλοντική αειφορία, στοχεύουμε να έχουμε θετική επίδραση στους πελάτες, τους εργαζομένους και το περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε στις υπηρεσίες μας σύστημα ποιότητας ISO 14001:2015, με πεδίο εφαρμογής την:

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΜΕΝΟΥ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ Α’ ΥΛΗ
2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΜΕΝΟΥ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ Α’ ΥΛΗ

Για την ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ